طه هدایتگر به قرآن

محفلی حقیقی در محضر طاها تا قرآن را بر جان هایمان بنشاند

طه هدایتگر به قرآن

محفلی حقیقی در محضر طاها تا قرآن را بر جان هایمان بنشاند

امام حسن عسکری علیه السلام ‏‏ اگر کسی از شما راستگو باشد و ادای امانت کند و با مردم خوش رفتار باشد، آن زمان مردم می گویند: «این، یک شیعه است.» و همین مسأله، من را شادمان می کند. //‏
طه هدایتگر به قرآن

بسم الله الرّحمان الرّحیم
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
اینجا جمع شده ایم تا به عنایت الهی یاد بگیریم که چطور قرآن بخوانیم. یاد بگیریم که چطور با قرآن و برای قرآن زندگی کنیم و در یک کلام چگونه خانه دل خود را پر کنیم از عطر قرآن و به عنایت طاها قرآن شود اولین اولویت زندگی مان.

بسم الله الرّحمان الرّحیم

 

صوت کتاب مقدمات تدبر در قرآن

 

 سوره مبارکه فلق     جلسه اول       جلسه دوم           جلسه سوم   صوت تکمیلی درس اول: قرآن مبین         قرآن مجید
 سوره مبارکه ناس    جلسه چهارم
 سوره مبارکه نصر     جلسه پنجم      جلسه ششم        جلسه هفتم    
 سوره مبارکه ماعون جلسه هشتم:   قسمت اول     قسمت دوم
 سوره مبارکه همزه جلسه نهم:   قسمت اول      قسمت دوم      قسمت سوم
 سوره مبارکه زلزال جلسه دهم: قسمت اول      قسمت دوم        قسمت سوم        قسمت چهارم      قسمت پنجم صوت تکمیلی.استاد اخوت : قسمت اول    قسمت دوم 
 سوره مبارکه ضحی و انشراح جلسه  یازدهم: قسمت اول     قسمت دوم       قسمت سوم صوت تکمیلی . استاد اخوت. سوره ضحی:    قسمت اول        قسمت دوم
 سوره مبارکه عبس جلسه دوازدهم  

 

* صوت جلسات 1- 12 مربوط به استاد چیت چیان می باشد.

** صوت جلسه 12 مربوط به تابستان 94 می باشد

 

گردان طاها