طه هدایتگر به قرآن

محفلی حقیقی در محضر طاها تا قرآن را بر جان هایمان بنشاند

طه هدایتگر به قرآن

محفلی حقیقی در محضر طاها تا قرآن را بر جان هایمان بنشاند

امام حسن عسکری علیه السلام ‏‏ اگر کسی از شما راستگو باشد و ادای امانت کند و با مردم خوش رفتار باشد، آن زمان مردم می گویند: «این، یک شیعه است.» و همین مسأله، من را شادمان می کند. //‏
طه هدایتگر به قرآن

بسم الله الرّحمان الرّحیم
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
اینجا جمع شده ایم تا به عنایت الهی یاد بگیریم که چطور قرآن بخوانیم. یاد بگیریم که چطور با قرآن و برای قرآن زندگی کنیم و در یک کلام چگونه خانه دل خود را پر کنیم از عطر قرآن و به عنایت طاها قرآن شود اولین اولویت زندگی مان.

۱ مطلب با موضوع «مقدمات تدبر در قرآن :: تمرین های کتاب :: درس پنجم-سوره ناس» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمونه تمرین حل شده از خانم فاطمه سادات هاشمی:

 

تصویر سازی از واژگان

ناس: گروه کوهنوردی ( از این نظر که گروه کوهنوردی چون یک مجموعه هستند و حالت اجتماعی داره)

ملک : حرف مردم (از این نظر که ما خیلی وقت ها خودمان را می سپاریم دست حرف مردم و حرف اون ها  بر ما ملکیت می کنه .چی بپوشم که مردم خوششون بیاد چی بگم که بدشون نیاد ...این کار رو کنم مردم چی می گن و ....)

اله:  بت

 وسواس: صحبت های در گوشی  (با نیتی منفی)

الخنس: دیر رسیدن – تاخیر درانجام وظایف دوران غیبت

صدور: فکرهای خوب  و بد عملی نشده 

الجن: درپوش گذاشتن –حجاب

 

تصویرسازی کلمات در ارتباط با هم

 

جماعتی که وابستگی های دنیایی شان آنها را از رسیدن به کمال حقیقیشان بازداشته

انسانی که اختیار خود را به دست حرف های مردم داده و با تغییر نظر بقیه عقیده اش را عوض می کند .

انسانی که نا امید نمی شود و در هر پیشامدی تکیه اش به خداوند است .

 

گزاره ها

قل أعوذ :

با عمل خود مردم را به نیازشون آگاه کنیم ( همون نیاز به پناه بردن )

 

برب الناس :

انس ما باید به چیزی باشد که بتوانیم در شرایط بحرانی از او کمک بگیریم .

همه چیزهایی که ما بهش انس داریم باید در جهت انس گرفتن به رب ناس باشد وگرنه ما را از پناه بردن به رب بازمی دارد .

 

ملک الناس :

انسان باید بداند مالکیتش را بدست مردم نسپارد که انها خود مالک چیزی نیستند.

ما از خیر و شر خود آگاهی نداریم ..باید به کسی پناه بریم که بر همه ابعاد وجودی ما آگاه است.

قدرت خداوند از قدرت وسوسه کننده بیشتر است.

اله الناس :

همه انسانها فطرتا یک خدا را پرستش می کنند ..معبودهای غیر حقیقی در طول زمان شکل می گیرند.

هر انسانی حقیقتا معبودی دارد ..باید بدانیم معبود حقیقی فقط خدا است .

پناه بردن دسته جمعی بهتر از پناه بردن فردی است .

  اله در قلب ما همان چیزی است که به او مأنوسیم.

من شر الوسواس الخناس :

بعد از هر خطایی باید توبه ای همراه با جبران صورت بگیرد ...توبه باید عملی باشد ...توبه زبانی از وسوسه در امان نیست

وقتی در یک جامعه فرد فرد دچار کندی و تنبلی و تأخیر در انجام کارهای نیک قرار بگیرد ، جامعه به سمت نابودی می رود

 با توجه به قل ابتدای سوره می توان گفت گاهی که وسوسه ها برای کسی پنهان است و ما متوجه رکود آن شخص می شویم باید به او گوشزد کنیم ...یعنی گاهی شخص خودش به وسوس درونش اگاه نیست ...در یک جامعه سالم افراد جامعه برای هم  دلسوزند

الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس :

قبل از این که وسوسه از صدر به ادراکات ما برسد می توانیم با آن مقابله کنیم .

اگرقلب ما جایگاه خدا شود ، هیچگاه وسوسه ها در آن جای نمی گیرد (القلب حرم الله )

 

مرحله سوم : تدبر در سوره با نزدیک شدن به غرض آن

وجوهی از غرض سوره :

دور شدن ما از خدا ما را گرفتار شرور مختلف می کند

 

سؤال :

1-نقش اعتقاد به رب ، ملک ، إله در مصونیت انسان از انحرافات چیست ؟

اگر انسان اعتقاد به وجود مدبری داشته باشد که نواقص او را برطرف می کند وبه سمت کمال سوق می دهد و اعتقاد به ملکی داشته باشد که قدرتش بر همه قدرت ها احاطه دارد و خیر و شر او را بهتر  می شناسد و اعتقاد به الهی داشته باشد وبا او انس بگیرد در هر پیشامد به رب و ملک و اله واقعی پناه می برد و از انحرافات مصون می شود ولی پناه بردن به کسی که خود نواقصی دارد و قدرتمند نیست و برای پرستش شایسته نیست انسان را در جاده انحراف پیش می برد . 

 

2-ارتباط این سه نام مبارک با رب فلق در چیست ؟

انسان باید به چیزی انس بگیرد که او را به سمت انس گرفتن به رب ناس هدایت کند و او را متوجه قدرتی کند که بر همه قدرت ها احاطه داشته باشد و به عبادتی اله حقیقی سوق دهد

پس انس انسان اگر در مسیر حق باشد نشانه ها و فلق ها را می بیند و به سمت کمال حقیقی خود سوق داده می شود ...   

 

3-چرا در سوره مبارکه ناس از یک شر به سه پناهگاه و در سوره مبارکه فلق از چهار شر به یک پناهگاه پناهنده می شویم ؟

در سوره مبارکه فلق سخن از شرور بیرونی و آشکار است و در حقیقت شر بر می گردد به برخورد ما با اتفاقات پیرامون ...پس به یک پناهگاه پناه می بریم و در سوره مبارکه ناس سخن از شرور پنهان است و غفلت از ربوبیت و ملوکیت و الوهیت خداوند که باعث گرفتار شدن به وسوسه ها می شود ...پس لازم است به این سه صفت پناه ببریم تا نقص های هر مرحله را با پناه بردن به این سه پناهگاه برطرف کنیم ...  

 

4-ارتباط مفهومی بین شرور در سوره مبارکه فلق و ناس در چیست ؟

شرور سوره فلق شرور بیرونی و آشکار و شرور سوره ناس شرور درونی و پنهان است ...

شر در سوره فلق شر همان برخورد ما نسبت به اتفاقات پیرامون است و بسته به نوع برخورد ما گرفتار شرور می شویم یا نمی شویم  و در سوره ناس سخن از انس است انسی که باعث نزدیکی از چیزی و دوری از چیز دیگر می شود ...و این خیرگزینی هست که به ما کمک می کند ..حالا اگر انس ما در جهت درست نباشد گرفتار شرور می شویم . پس انتخاب ما حرف اول را می زنه

 

5-مصادیقی از شروری که در این دو سوره از آنها یاد می شود را نام ببرید ؟

در سوره فلق مصادیق شرور ، موانع حرکت هست و در سوره ناس مصادیق شرور ،ایجاد وسوسه بعد از علم و در نتیجه بوجود آوردن شک و تاخیر در انجام کار خیر و یا فوت عمل خیراست 

 

6-با خواندن هر یک از این دو سوره چه توان و مهارتی در انسان فعال می شود ؟

با خواندن این دو سوره  و نشستن آن در جان انسان ، توقف های ما به حرکت تبدیل می شود و در انجام کارهای نیک تأخیر را به هیچ وجه جایز نمی دانیم و به این ترتیب می توانیم با عنایت خدا موانع ظهور را برداریم و زمینه را برای تشریف فرمایی حضرت صاحب عج برداریم ...انشاء الله

 

7- استعاذه به چه معنا است ؟  این دو سوره چگونه ما را با آن آشنا می سازد ؟

استعاذه به معنای پناه بردن به پناه گاهی است که ما را از خطری که پیش روی ما است حفظ می کند.

استعاذه ای که سوره ناس به ما یاد می دهد این است که کار خوب را بشناسیم و برای انجام آن برنامه ریزی کنیم و در انجام آن تاخیر نکنیم واز غم و اندوهی که ما را از انجام خیری باز می دارد به شدت پرهیز کنیم و  استعاذه ای که سوره فلق به ما یاد می دهد این است که با شناختن نشانه ها و تشخیص آن بتوانیم از مرحله ای به مرحله دیگر به سمت کمال حقیقی خود حرکت کنیم  توقف را جایز ندانیم ...

پناه بردن در سوره ناس از جنس قرب است یعنی انس گرفتن با خدا در جهت قرب او و قرار گرفتن در معرض ربوبیت خدا و وقتی انس برقرار می شه ما اختیارمون را هم می دیم دست خدا و اونوقت یک رابطه عاشقانه بین ما و خد ابرقرار می شه که همون الوهیت هست

پناه بردن در سوره فلق ارتباط داره با شناخت ما از نشانه ها ...یعنی اگر نشانه ها رو ببینیم و اون حرکت اتفاق بیفته پناه بردن هم صورت گرفته

پس در سوره فلق پناه بردن  باعث حرکت می شود و در سوره ناس پناه بردن باعث ادامه حرکت و سرعت می شود ...

8- سؤالات دیگر شما: آیا حفظ شدن از شرور درونی می تواند انسان رااز شرور بیرونی حفظ کند؟

چگونه می توانیم  نشانه ها را تشخیص دهیم ؟

مرحله چهارم : طهارت برای تدبر ( ایجاد طهارت در خود از منظر یکی از موضوعات سوره )

 

برای ایجا د طهارت از منظر یکی از موضوعات سوره لازم است به مصونیت از گناه برسیم و برای مصونیت از گناه ،  باید بر مبنای دین و عقل ، اولویت ها را با توجه به شرایط و موقف عمل بسنجیم و با احاطه بر آن ، بهترین آن را انتخاب کنیم  ودر انجام آن تأخیر نکنیم .

نکته طهارتی : گاهی در اعمال مستحبی و یا کار خیری وقتی حال نداریم بیاییم و شروع کنیم ؛ اگر باز هم حالمان مثل قبل بود می فهمیم وسوسه ای در کار نیست ولی خیلی اوقات با شروع عمل حال هم می آید یعنی این وسوسه ای بوده برای تأخیر در این کار خیر

 

  انشاء الله با مانوس شدن با امام زمان عج ( لازمه اش شناخت بیشتر و معرفت بیشتر نسبت به ایشان و ارتباط پیوسته با حضرت علیه السلام است ) کندی خودمون را کنار بذاریم و سرعت را زیاد کنیم  و قدم هامون را تا ظهور حضرتش متوقف نکنیم ...اللهم عجل لولیک الفرج

 

۰ نظر ۱۶ خرداد ۹۳ ، ۱۵:۵۱
گردان طاها